Färgvisp, metall

Ett utomordentligt verktyg för att blanda färg och blekning utan risk för klumpar.