Goldwell Thickener, 100 ml

Placera olika nyanser, även starkt kontrasterande färger*, bredvid varandra utan att de blandas. Inget folie, inga begränsningar. Påverkar inte resultatet av din färg eller blekning. * 30 droppar Thickener till 80 ml Topchic färgblandning, eller 40 droppar Thickener till 80 ml Topchic @Elumenated färgblandning.