Maria Nila Unic, 200 ml

Rekommenderas till färgat, blonderat och normalt hår. Se bruksanvisningen för användningssätt. Verkningstid 10 min. Endast för professionellt bruk.