Matrix, Light Master Lift & Tone CG Promoter 8 vol

Color Graphics är ett mångsidigt uppljusningssystem som går att använda för att skapa neutrala, svala och varma toner med olika pigment. Uppljusning, konditionering och nyansering, allt i ett steg!