SKP Blondme Bleach & Tone, Rosé Additive, 60 ml

Tillsats som används vid blondering för att neutralisera och nyansera i önskad tonriktning. När Bond Enforcing Premium Lightener 9+ blandas med Bleach & Tone blir uppljusningsförmågan 8 steg.