SKP Blondme Bond Enforcing White Blending Ice, 60 ml

Uppljusning med anti-gul-effekt för hår med vithårsandel. Uppljusning och gråhårstäckning i ett steg. Passar för naturligt utgångsläge 6 med 30% vithårsandel eller mer.Upp till 4 stegs uppljusning. Täcker gråa hår med upp till 100% vithårsandel. Blandas med 9% eller 12%.