Utredningskam, skaft, Matador 2607/9G

Utredningskam, skaft, Matador 2607/9G