Utredningskam, skaft, Matador, 2691, 81/2

Utredningskam, skaft, Matador 2691/8 1/2